كلمات بدويه ومعناها

.

2023-06-07
    و جاه با تا